Let's Try

แพลตฟอร์มตัวแทนบริการจัดซื้อ
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

Douzo ขอเชิญคุณมาลองซื้อสินค้าที่น่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่น!
ขั้นตอนการบริการของ Douzo เบื้องต้น เราจะสั่งซื้อสินค้าตามที่คุณกำหนด และนำส่งมอบให้ถึงมือคุณ แค่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย คุณก็สามารถซื้อสินค้าในราคาตลาดของญี่ปุ่นได้

ววิธีใช้บริการ Douzo

1. สั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถค้นหาสินค้าแนะนำได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือระบุสินค้าที่คุณต้องการ

2. กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสินค้า

นักท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก Douzo จะซื้อสินค้าแทนคุณหลังจากที่คุณได้กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสินค้า

3. รับสินค้า

นักท่องเที่ยวจะนำสินค้าไปให้คุณตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เบื้องต้น

ตัวอย่างเช่น...

คุณสามารถซื้อสินค้าญี่ปุ่นในราคาถูกได้จาก Douzo!


ในกรณีถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นสินค้าเลียนแบบ ทาง Douzo พร้อมยินดีคืนค่าสินค้า และค่าบริการเต็มจำนวน
(ท่านสามารถรับเงินคืนหลังจากการการตรวจสอบสินค้า)